CBMCAktivitātesMateriāliPartneriKontakti

 

 

Misija, Vīzija

 

CBMC Latvia apvieno uzņēmējus un dažādu jomu profesionāļus ar mērķi:

01

Integrēt Bībeles principus un ticību Jēzum Kristum uzņēmēju un profesionāļu profesionālajā darbībā

02

Kristīgās idejas atklāsmes veicināšana, atbalstīšana, popularizēšana uzņēmēju un profesionāļu vidū

Tā ir kalpošana, kas vērsta cilvēkiem, kas vēlas savu darba ikdienu dzīvot un veidot Dievam tīkamā veidā, kā arī savus darba mērķus un darba veidu pakārtojot Dieva vadībai, tā ikdienas darba gaitās personīgi piedzīvojot Dieva klātbūtni un ar šo prieku daloties arī ar apkārtējiem.

Šobrīd CBMC kalpošana ir plaši pārstāvēta vairāk nekā 85 pasaules valstīs. Latvijā tā darbojas kopš 1995. gada organizējot dažādus kristīgus seminārus, kā arī mazās grupas uzņēmējiem un profesionāļiem.

 

 

Pieteikuma forma

 

 

Pieteikties

 

 

 

 

 

 

© 2024 CBMC Latvija

 

Pieteikuma forma

 

 

Pieteikties

 

 

© 2024 CBMC Latvija