CBMCAktivitātesMateriāliPartneriKontakti

 

Partneri

 

CBMC International

"CBMC International" atrodas ASV pilsētā Omaha, tā veic mātes organizācijas lomu visām CBMC organizācijām pasaulē. "CBMC International" kalpo, lai stiprinātu un veicinātu valstu un reģionālo vadītāju un uzņēmēju ticības Jēzum Kristum atspoguļošanu uzņēmējdarbībā, ar mērķi ieraudzīt Kristus līdzībā pārveidotas dzīves. Šobrīd "CBMC International" ir pārstāvēts 6 kontinentos vairāk kā 80 pasaules valstīs.

Mājas lapa: www.cbmcint.com

 

Europartners

"Europartners" ir kristīgu uzņēmēju un vadītāju apvienība, kas vēlas izdzīvot ticību Jēzum Kristums savās darba vietās. "Europartners" centrālais birojs atrodas Berlīnē, Vācijā un tā veic mātes organizācijas lomu visām CBMC organizācijām Eiropā, ar mērķi iedrošināt un veicināt Eiropas valstu vadītāju un uzņēmēju ticības Jēzum Kristum atspoguļošanu uzņēmējdarbībā.

Mājas lapa: www.europartners.org

 

Crown Financial Ministries

Finanšu kalpošana "Crown" (Crown Financial Ministries) ir starpkonfesionāla kalpošana, kas veltīta tam, lai visā pasaulē sagatavotu cilvēkus uz Bībeli balstītu finanšu principu apguvi, pielietošanu un mācīšanu, ar mērķi aizdegt patiesu finanšu brīvību visā pasaulē. "Crown" ir mācījis vai sagatavojis vairāk kā 50 miljonus cilvēkus vairāk kā 80 valstīs, sludinot vēsti, kas izmaina dzīvi – "Uzticīgi dzīvot pēc Dieva finanšu principiem katrā dzīves jomā." "Crown" kalpošana ir pārstāvēta ASV, Kanādā, Latīņamerikā, Dienvidamerikā, Afrikā, Indijā, Āzijā, Austrālijā un arvien vairāk izplatās Eiropā, tai skaitā, Latvijā.

Mājas lapa: www.crownlatvia.lv

 

The Fellowship of Companies for Christ International

Starptautiskā uzņēmumu apvienība Kristum "The Fellowship of Companies for Christ International" (FCCI) apvieno kristīgus uzņēmumu līderus, kuru vīzija ir "Kristus spēj mainīt pasauli caur to, kā vadām savu biznesu". FCCI biedri rod atbildes uz saviem jautājumiem caur lūgšanām un pieejamiem vērtīgajiem resursiem, tai skaitā, biznesa forumiem, pasaules mēroga konferencem un reģionālajiem pasākumiem.

Mājas lapa: www.fcci.org

 

Kristiešu Globālais Biznesa Tīkls

Organizācijas Kristiešu Globālais Biznesa Tīkls vīzija ir apvienot biznesmeņus un profesionāļus visā pasaulē, kuri savu biznesu balsta uz Dieva vērtībām, lai dotu Viņam visu slavu un būtu liecība par Dieva varenajiem darbiem!

Mājas lapa: www.cgbnetwork.com

 

Latvijas Evaņģēliskā Alianse

Latvijas Evaņģēliskās Alianses (LEA) misija ir izveidot kopēju platformu starpkonfesionālai kristiešu sadarbībai latvijā, lai veicinātu savstarpējo sapratni un aktivizētu kristiešu iniciatīvu sabiedrībā.

Mājas lapa: www.lea.lv

 

Alfa kurss

Alfa kurss vienkāršā un nepiespiestā veidā iepazīstina ar kristietības pamatiem un sniedz atbildes uz jautājumiem par kristietību un dzīves jēgu. Uz Alfa kursu aicināts ikviens, kas vēlas uzzināt par kristīgo ticību, kas nesen pievienojušies vai sākuši apmeklēt draudzi, kas meklē dzīves jēgu, kas vēlas pieaugt savā ticībā un aicinājumā un, kas vēlas atjaunot pamatzināšanas kristīgajā ticībā.

Mājas lapa: www.latvija.alpha.org

 

Eiropas Kristiešu politiskā kustība

Eiropas Kristiešu politiskā kustība (EKPK) ir kristīgi demokrātisko partiju un organizāciju politiska apvienība, kas Eiropā aktīvi darbojas dažādos politiskajos līmeņos. EKPK nav saistīta ne ar vienu no Eiropas Parlamenta grupām. EKPK mērķis ir atainot un strādāt pie kristīgi demokrātiskās politikas Eiropā, par pamatu ņemot vienīgi kristīgi sociālu viedokli. EKPK uzmanības centrā ir cilvēka attiecības ar Dievu, citiem cilvēkiem un radību. EKPK uzskata, ka kristīgās demokrātijās pamatā ir tieši šī attiecības veidojošā domāšana. Šīs platformas darbība aizsākās 2002. gada novembrī, kad politisko partiju pārstāvji no vairāk kā 15 valstīm nolēma izskatīt jaunas iespējas Eiropas kristīgajā politikā, tiekoties Lakitelekā, Ungārijā konferencē "Par kristīgu Eiropu".

Mājas lapa: www.ecpm.info

 

"Compass"

"Compass" – finanšu pārvaldība pēc Dieva ieskatiem. "Compass" ir bezpeļņas starpkonfesionāla kalpošana, kas dažāda vecuma cilvēkiem visā pasaulē māca pārvaldīt naudu, balstoties uz bībeliskiem principiem. "Compass" vīzija ir piedzīvot, ka cilvēki visā pasaulē uzticami seko Dieva finanšu principiem visās savas dzīves jomās. Organizācijas misija – apmācīt cilvēkus visā pasaulē uzticami izmantot Dieva finanšu principus, lai viņi varētu iepazīt Kristu vēl personīgāk, iegūt brīvību kalpošanā Viņam un palīdzēt finansēt Lielās pavēles izpildi.

Mājas lapa: www.compass1.org

 

Eiropas Kristīgās vadības akadēmija

Eiropas Kristīgās vadības akadēmija (EKVA) vīzija ir palīdzēt Dieva valstībai iet plašumā, apmācot ietekmīgus kristīgos līderus Eiropā, kas strādā dažādās leģitīmās darbības jomās, lai tie varētu aizsniegt cilvēkus savas ietekmes sfērā ar Jēzus Kristus labo vēsti, kas attiecīgās kultūras kontekstā ir atbilstoša un neaizvainojoša. EKVA misija – kalpot Eiropas kristiešu kopienai, iemācot progresīvas vadības prasmes ietekmīgiem vadītājiem, veicinot efektīvu evaņģelizāciju, lai tie sekulārās sabiedrības kontekstā varētu nogādāt Jēzus Kristus labo vēsti cilvēkiem viņu dabiskajā vidē. EKVA regulāri piedāvā un rīko apmācības kristīgiem līderiem Eiropā.

Mājas lapa: www.eclacademy.org

 

"Campus Crusade for Christ International"

"Campus Crusade" mērķis ir Svētā Gara spēkā palīdzēt piepildīt Lielo pavēli, pievēršot cilvēkus ticībai Jēzum Kristum, palīdzot tiem pieaugt ticībā, kā arī palīdzēt Kristus draudzei veikt evaņģelizāciju un mācekļošanu. "Campus Crusade" misija ir pievērst ticībai, celt ticību un izsūtīt uz Kristu centrētus, skaitā pieaugošus mācekļus, kas uzsāk dažādas garīgās kustības. Organizācijas vīzija – veidot dažādas kristīgās kustības pasaulē, lai katram cilvēkam būtu iespēja sastapt kādu, kas patiesi seko Jēzum.

Mājas lapa: www.cru.org

 

"Jubilee Centre"

"Jubilee Centre" ir kristīga sociālo reformu organizācija, kas piedāvā bībelisku viedokli par dažādiem sabiedrībā aktuāliem jautājumiem un tendencēm. "Jubilee Centre" galvenais uzdevums ir labās vēsts pasludināšana, kas balstīta ticībā Jēzum Kristum, grēku piedošanā, kas Svētā Gara spēkā dāvā cilvēkam atjaunotu dzīvi. "Jubilee Centre" uzsver sociālā taisnīguma patieso vērtību.

Mājas lapa: www.jubilee-centre.org

 

Pieteikuma forma

 

 

Pieteikties

 

 

 

 

 

 

© 2024 CBMC Latvija

 

Pieteikuma forma

 

 

Pieteikties

 

 

© 2024 CBMC Latvija